Việt Nam

Theo lịch sử Trung Quốc, năm 218 trước Công nguyên, Tân Thủy Hoàng đã chinh phục miền nam và năm 214 trước Công nguyên xâm chiếm Văn Lăng – Âu Lạc (Việt Nam hiện đại). Cuộc đấu tranh của người dân Văn Lang – Âu Lạc kéo dài từ năm 214-208 trước Công nguyên đã thắng thành công. Cuộc chiến đấu này chỉ diễn ra ở phía bắc lưu vực sông Hồng thuộc lãnh thổ Văn Lang – Âu Lạc. Do đó, quân Tần không thể đặt chân đến phía Nam sông Hồng, nên họ không thể vượt biển để đến Hoàng Sa và Trường Sa giữa biển khơi.

Khi nhà Hán thay thế nhà Tần và tiến hành mở rộng đất vào miền Nam, mặc dù đã chiếm được ba quốc gia Việt Nam (Đông Việt, Nam Việt và Nam Việt Nam), Tây Hán không có quyền lực nào ở vùng biển bên dưới vĩ độ. 20 độ bắc. Cuốn sách này cũng cho thấy quần đảo Hoàng Sa (Vạn Lý Trường Thành) là một nơi nguy hiểm, tàu thuyền Trung Quốc không nên đến gần. Tiêu đề của cuốn sách là Chư Chí Chí, có nghĩa là sao chép những câu chuyện từ nước khác sang nước ngoài. Vạn Lý Trường Thành nằm ở trong nước, nghĩa là nó không thuộc về Trung Quốc mà thuộc về người miền Nam. Do đó, biên giới ở Biển Đông của Trung Quốc thời nhà Hán chỉ đến đảo Hải Nam.