Thủ tục xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thế nào?


Trong một số trường hợp nhất định, pháp luật yêu cầu người sử dụng đất phải được xác nhận là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Vậy, thủ tục xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thế nào? Bài viết sau của LuatVietnam sẽ giải đáp về vấn đề này.

Mục lục bài viết [Ẩn]

1. Trường hợp nào cần xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT quy định việc xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

– Giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân;

– Công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân;

– Thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà cần xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ.

Như vậy, việc xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp được thực hiện khi thuộc một trong các trường hợp nêu trên.

Thủ tục xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp
Thủ tục xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp (Ảnh minh họa)

2. Căn cứ nào để xác định cá nhân, hộ gia đình đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp?

Theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, để xác định cá nhân, hộ gia đình đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp cần căn cứ vào các tiêu chí sau đây:

Cá nhân

Hộ gia đình

– Đang sử dụng đất nông nghiệp thuộc trường hợp: Do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế…

– Đang sử dụng đất nông nghiệp thuộc trường hợp: Do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế…

– Trường hợp giao đất nông nghiệp không thu tiền sử dụng đất cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai.

– Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

– Có ít nhất một thành viên của hộ gia đình không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

3. Thủ tục xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp thế nào?

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT về xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cơ quan có thẩm quyền xác nhận là Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của cá nhân, hộ gia đình.

Trong một số trường hợp quy định cơ quan khác nhau có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận đến Ủy ban nhân dân cấp xã:

– Trường hợp thực hiện thủ tục xin giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận;

– Trường hợp đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của hộ gia đình, cá nhân và công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận.

– Trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân mà cần xác định đối tượng được bồi thường, hỗ trợ: Khi có Biên bản điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị xác nhận.

Với trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không cùng nơi đăng ký hộ khẩu thường trú thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp sau khi có văn bản xác nhận về việc sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

Xem chi tiết Mẫu Giấy xác nhận hộ gia đình trực tiếp sản xuất nông nghiệp mới nhất

Trên đây là Thủ tục xác nhận người trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Mọi vấn đề bạn đọc còn vướng mắc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.

Bài viết liên quan