Sử dụng đất trồng lúa không đúng mục đích: Mức phạt 2023


1. Thế nào là sử dụng đất trồng lúa không đúng mục đích?

Theo Điều 3 Nghị định 35/2015/NĐ-CP, đất trồng lúa là đất có đủ các điều kiện phù hợp để phục vụ cho việc trồng lúa. Đất trồng lúa gồm:

– Đất chuyên trồng lúa nước: Là đất trồng được hai vụ lúa nước trở lên trong năm.

– Đất trồng lúa khác: Gồm đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương. Trong đó, đất trồng lúa nước còn lại là đất chỉ phù hợp trồng được một vụ lúa nước trong năm.

Theo đó, đất trồng lúa được sử dụng vào mục đích trồng lúa nước, lúa nương, lúa nước còn lại. Trường hợp người sử dụng đất trồng lúa để trồng cây lâu năm, trồng rừng hay nuôi trồng thủy sản, làm muối,… mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì được xác định là sử dụng đất trồng lúa không đúng mục đích.

su-dung-dat-trong-lua-khong-dung-muc-dich
Đất trồng lúa là đất có đủ các điều kiện phù hợp để phục vụ cho việc trồng lúa (Ảnh minh họa)

2. Sử dụng đất trồng lúa không đúng mục đích bị phạt thế nào?

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 35/2015/NĐ-CP cũng nêu rõ, người sử dụng đất trồng lúa có trách nhiệm sử dụng đúng mục đích theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp sử dụng đất trồng lúa không đúng mục đích thì bị coi là hành vi vi phạm pháp luật đất đai và sẽ bị xử lý theo quy định.

Theo đó, Điều 9 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép như sau:

Diện tích đất chuyển mục đích trái phép

Mức phạt

(triệu đồng)

Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng

Dưới 0,5 héc ta

02 – 05

Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta

05 – 10

Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta

10 – 20

Từ 03 héc ta trở lên

20 – 50

Chuyển đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối

Dưới 0,1 héc ta

03 – 05

Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta

05 – 10

Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta

10 – 20

Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta

20 – 30

Từ 03 héc ta trở lên

30 – 70

Chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Dưới 0,01 héc ta

03 – 05

Từ 0,01 héc ta đến dưới 0,02 héc ta

05 – 10

Từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta

10 – 15

Từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta

15 – 30

Từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta

30 – 50

Từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta

50 – 80

Từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta

80 – 120

Từ 03 héc ta trở lên

120 – 250

Lưu ý:

– Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân vi phạm, mức phạt đối với tổ chức vi phạm bằng 02 lần mức phạt đối với cá nhân có cùng hành vi.

– Mức phạt trên áp dụng đối với khu vực nông thôn, tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt.

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm còn phải buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả sau:

– Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất;

– Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

3. Có bị thu hồi đất nếu sử dụng đất trồng lúa không đúng mục đích?

Căn cứ Điều 64 Luật Đất đai 2013, các trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai gồm:

– Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm;

– Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất;

– Đất được giao, cho thuê không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền;

– Đất được Nhà nước giao để quản lý mà để bị lấn, chiếm;

– Đất không được chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm;

– Người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không chấp hành;

– Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liên tục; đất trồng rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liên tục;

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích có thể bị thu hồi khi:

– Sử dụng đất không đúng mục đích đã được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất.

– Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng đất không đúng mục đích mà tiếp tục vi phạm.

Trên đây là giải đáp về mức phạt sử dụng đất trồng lúa không đúng mục đích. Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp.Bài viết liên quan