HNK là đất gì? Chuyển lên đất thổ cư có được không?


1. HNK là đất gì?

Trước đây, theo Thông tư 09/2007/TT-BTNMT quy định HNK là ký hiệu của loại đất nông nghiệp hàng năm. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Thông tư 25/2014/TT-BTNMT. Theo đó, tại Thông tư 25 năm 2014 không còn quy định về ký hiệu đất HNK.

Thay vào đó, đất trồng cây hàng năm khác được phân thành 2 loại khác nhau là đất bằng trồng cây hàng năm khác có ký hiệu là BHK và đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác ký hiệu là NHK.

Tóm lại, hiện nay không còn sử dụng ký hiệu đất HNK, mặc dù được chia thành hai loại đất khác nhau nhưng cùng thuộc nhóm đất nông nghiệp được sử dụng để trồng cây hàng năm và mang những đặc điểm sau:

– Được sử dụng với mục đích trồng các loại cây ngắn ngày, cây cho thu hoạch trong năm hay là các loại cây có thời gian gieo trồng, sinh trưởng, phát triển và thu hoạch trong một năm như: Ngô, đỗ (đậu), khoai, sắn,… (không bao gồm cây lúa);

– Được cấp Giấy chứng nhận theo quy định pháp luật và có thời hạn sử dụng đất…

Đất HNK là gì
Đất NHK là loại đất nông nghiệp hàng năm (Ảnh minh họa)

2. Thời hạn sử dụng của đất HNK bao lâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 126 Luật Đất đai 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp là đất trồng cây hàng năm có thời hạn là 50 năm.

Khi hết thời hạn sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn là 50 năm mà không phải làm thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất nông nghiệp để trồng cây hàng năm có thời hạn sử dụng không quá 50 năm. Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê

3. Đất HNK có chuyển sang đất ở được không?

Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 quy định về chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Trong đó quy định, chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (gồm đất thổ cư) phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Do vậy, người sử dụng đất HNK được chuyển sang đất thổ cư nhưng phải được sự cho phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đồng thời, theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, việc chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt tại nơi có đất; nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất phải được nêu rõ trong Đơn xin chuyển mục đích sử đụng đất.

Ngoài ra, để được chuyển mục đích sử dụng đất từ HNK thành đất thì người sử dụng đất cần phải thỏa mãn các điều kiện:

  • Đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định;
  • Thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự thủ tục luật định.

Trên đây là giải đáp về HNK là đất gì? Chuyển lên đất thổ cư có được không? Mọi vấn đề còn vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 19006192 để được LuatVietnam hỗ trợ, giải đáp cụ thể.

Bài viết liên quan