Chưa có nguồn vốn để di dời, xây mới trụ sở các Bộ, ngành


Lý giải về những vướng mắc trong công tác di dời trụ sở các Bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết nhu cầu ngân sách để thực hiện di dời và xây dựng cơ sở mới là rất lớn, nhưng chưa được bố trí và chưa có phương án huy động nguồn lực xây dựng. Bên cạnh đó, các Bộ, ngành và TP.Hà Nội chưa triển khai đúng tiến độ việc lập quy hoạch cũng như xây dựng các đề án di dời…

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa có báo cáo một số nội dung về các nhóm vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực xây dựng tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đề cập đến công tác di dời trụ sở các Bộ, ngành, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị thông tin rằng Bộ Xây dựng đã thực hiện rà soát 36 cơ quan Trung ương thuộc đối tượng quy hoạch (18 Bộ, 4 cơ quan ngang Bộ, 8 cơ quan thuộc Chính phủ, 6 cơ quan đoàn thể) cần di dời trụ sở ra khỏi nội đô TP.Hà Nội.

ĐỀ XUẤT DI DỜI TRỤ SỞ 13 CƠ QUAN

Phương án di dời được chia thành 2 nhóm:

 Nhóm cơ quan đã xây dựng trụ sở tại vị trí mới và cải tạo chỉnh trang tại chỗ gồm 23 cơ quan, trong đó 8 cơ quan đã được bố trí quỹ đất và thực hiện đầu tư xây mới là Bộ Nội vụ; Bộ Tài nguyên và môi trường; Bộ Khoa học và công nghệ; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Thanh tra Chính phủ; Ủy ban dân tộc; TW Hội Nông dân và 15 cơ quan thực hiện cải tạo tại chỗ là: Bộ Quốc phòng; Bộ Tài chính; Ngân hàng nhà nước; Văn phòng Chính phủ; Viện hàn lâm Khoa học xã hội VN; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN; Đài tiếng nói VN; Đài truyền hình VN; Thông tấn xã VN; Học viện chính trị hành chính quốc gia HCM; Ban quản lý lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổng liên đoàn lao động VN; Trung ương đoàn TNCS HCM; Trung ương Hội liên hiệp phụ nữ VN và TW Hội cựu chiến binh VN.

Nhóm cơ quan đề xuất di dời gồm 13 cơ quan, là: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ Công thương; Bộ Văn hóa thể thao và du lịch; Bộ Thông tin truyền thông; Bộ Lao động thương binh và xã hội; Bộ Xây dựng. Các cơ quan này đã đề xuất xây dựng trụ sở mới tại khu vực quy hoạch xây dựng các trụ sở Bộ, ngành. Ngoài ra, còn có các đơn vị phải thực hiện di dời theo Quy hoạch chi tiết trung tâm Ba Đình được phê duyệt tại Quyết định số 2411/QĐ-TTg ngày 10/12/2013 là Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương bố trí hệ thống trụ sở Bộ, ngành theo đề xuất của Bộ Xây dựng. Trong đó, chỉ đạo tập trung phát triển tại Khu Tây Hồ Tây (khoảng 35ha) và một phần tại khu vực Mễ Trì. 

Đến nay, Bộ Xây dựng đã hoàn thành tổ chức Cuộc thi tuyển Ý tưởng quy hoạch, kiến trúc tổng thể Khu trụ sở làm việc các Bộ ngành Trung ương tại khu vực Tây Hồ Tây.

SẼ HOÀN THIỆN ĐỒ ÁN QUY HOẠCH HỆ THỐNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC TRONG 2022

Trên cơ sở kết quả thi tuyển, Bộ đang chỉ đạo hoàn thiện Đồ án Quy hoạch hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ ngành Trung ương, làm cơ sở triển khai đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệ. Đến ngày 16/9/2022, Bộ Xây dựng đã nhận đủ văn bản góp ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan về Đồ án Quy hoạch Khu trụ sở Bộ, ngành tại Tây Hồ Tây và Mễ Trì, Hà Nội. Trong đó, đa số đồng thuận với các nội dung chính của Đồ án.

Hiện Bộ đang triển khai lấy thêm ý kiến cộng đồng dân cư tại các khu đất thuộc phạm vi ranh giới nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch (phường Mễ Trì và Trung Văn quận Nam Từ Liêm, phường Xuân La quận Tây Hồ, phường Xuân Tảo quận Bắc Từ Liêm). Công tác này dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 11/2022, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

 

Ngày 23/1/2015, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội. Trong đó đã quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ ngành và UBND TP.

Bộ Xây dựng cũng đã báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành Trung ương và TP. Hà Nội thúc đẩy tiến độ lập các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành, xác định danh mục cơ sở cần phải di dời, lộ trình di dời, biện pháp thực hiện và xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời;

Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời lập danh mục, xây dựng biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội;

 Bộ Tài chính tăng cường phối hợp với các Bộ ngành, UBND TP. Hà Nội, UBND các tỉnh trong vùng Thủ đô xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ di dời, quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công;

 UBND TP. Hà Nội khẩn trương triển khai thực hiện công tác rà soát, lập nhiệm vụ và đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội theo chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại Văn bản số 383/TTg-CN ngày 26/3/2021; lập quy hoạch phân khu đô thị, xác định việc sử dụng quỹ đất phù hợp, hiệu quả, tuân thủ định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, quy hoạch vùng có liên quan; đáp ứng nhu cầu của người dân, đảm bảo các yêu cầu về không gian kiến trúc, cảnh quan đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo vệ và phát huy công trình kiến trúc có giá trị.

 

Quyết định số 130/QĐ-TTg đã xác định nguyên tắc sử dụng quỹ đất của các trụ sở sau khi di dời: Ưu tiên để xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị; không làm tăng chất tải cho khu vực nội thành, đảm bảo cân bằng nhu cầu về hạ tầng xã hội, kỹ thuật và môi trường đô thị, không được sử dụng để xây dựng chung cư cao tầng sai quy hoạch;  Đấu giá công khai theo quy định để tạo kinh phí tái đầu tư cho di dời; Các công trình xây dựng có giá trị về lịch sử, văn hoá và kiến trúc cần được thực hiện bảo tồn, phục chế tôn tạo theo quy định của Luật Di sản văn hoá, ưu tiên sử dụng cho mục đích công cộng.

#box1667267981546{background-color:#bde0c0}


Bài viết liên quan